DOM HORSKEJ SLUŽBY JASNÁ
Home Mapa Videá Jasná Cenník Kontakt Admin
Storno podmienky :
DHS Jasná turistická ubytovňa (ďalej len DHS) si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú
platbu vo výške 100% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre DHS až po obdržaní zálohovej platby na účet DHS.
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy
pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa.
Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:
Storno - zmluvná pokuta

do 30 dní pred nástupom 10% z celkovej ceny pobytu
do 15 dní pred nástupom 50% z celkovej ceny pobytu
              4 dni pred nástupom   100% ( bez možnosti vrátenia peňazí)
So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.
V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb,
nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby